Spectaculaire retooling ArchitectuurNL

Een goede bladformule sluit aan op de informatiebehoefte van de doelgroep. Brengt in beeld hoe wereld, werkveld en werkwijze van de architect verandert en welke antwoorden hierop te formuleren.

We concludeerden dat ‘de oude’ ArchitectuurNL naar vorm en inhoud onvoldoende voeling had met de huidige tijd en veranderingen die op til zijn. Dan heb je als hoofdredacteur maar één taak: de signalen van de tijd vertalen naar een nieuw vakblad. Om niet uitsluitend op eigen kompas te varen, hebben we met een groep redacteuren en jonge architecten die stevig in de nieuwe tijd staan gebrainstormd over welke factoren van belang zijn voor de veranderende rol die Nederlandse architecten moeten spelen in hun struggle for life en hoe we die in een vakblad tot uitdrukking kunnen brengen.

Zo definieerden we nieuwe rubrieken en de vijf pijlers Ondernemen, Kennis, Project, Talent en Inspiratie die de nieuwe ArchitectuurNL schragen. Belangrijkste karaktereigenschappen zijn ondernemend, creatief en nieuwsgierig. De nieuwe ArchitectuurNL gaat hiermee veel verder dan alleen beschreven en goed verbeelde projectdocumentaties. In het nieuwe blad staat de wereld van de architect centraal. Een vakblad als inspiratiebron. Dat is de gedachte en het concrete resultaat ligt voor u. Nieuw zijn rubrieken als Tailor Made, Bij nader inzien en Tabula Rasa. Vertrouwd zijn Interview, Platform en Projectdocumentatie. Idee daarachter is dat hernieuwde ArchitectuurNL de balans zoekt tussen nieuw, herkenbaar en verrassend. De officiële presentatie is aanstaande donderdag. Hierbij alvast een preview. Ik hoop dat jullie aangenaam verrast zijn. https://youtu.be/7I7dKwP507w

Met sympathieke groet,
Peter de Winter (hoofdredacteur)

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *