Abonneren Het Schaap

Het Schaap is het enige gespecialiseerde vakblad voor de schapenhouderij in Nederland en België. Het Schaap informeert over vaktechnische en bedrijfseconomische aspecten van de schapenhouderij, m.n. bedrijfsvoering, huisvesting, fokkerij, voeding, gezondheidszorg en markt- en prijsontwikkelingen. Het Schaap wordt gelezen door zowel professionele als hobbymatige schapenhouders.

 

 

 

Ga voor het aanvragen van een abonnement naar www.hetschaap.nl