Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een belangrijk aspect binnen een organisatie. Ook Eisma Media Groep hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen met oog voor Mens, Milieu en Maatschappij.

Mens

Eisma Media Groep toont verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers. Door een optimale werkomgeving aan onze medewerkers te bieden verkleinen we de kans op het ontstaan van werkgerelateerde ziektes en dragen we actief bij aan de motivatie van de medewerkers. Veiligheid en werkomstandigheden zijn gegarandeerd en vastgelegd in een Risico Inventarisatie & Evaluatie.

Eisma Media Groep denkt in kansen en biedt mensen met een lichamelijke beperking een werkplek. Ook biedt Eisma Media Groep werkervaringsplaatsen aan en is het een erkend leerbedrijf.

Milieu

Eisma Media Groep doet bij voorkeur zaken met bedrijven en instellingen die op een duurzame wijze ondernemen. Leveranciers worden getoetst op duurzaamheid, milieubelasting en energieverbruik.

Maatschappij

Naast de eigen organisatie vindt Eisma Media Groep  het belangrijk dat zij ook op maatschappelijk gebied haar verantwoordelijkheid toont. Eisma Media Groep  bestemt jaarlijks een deel van haar resultaat ter ondersteuning en sponsoring van organisaties op Sociaal-maatschappelijk, Sport en Cultureel gebied.