Contactgegevens

Leeuwarden
Celsiusweg 41
8912 AM Leeuwarden

+31 88 29 44 800

Doetinchem
Informaticaweg 3
7007 CP Doetinchem

+31 88 29 44 700

Klantenservice

Abonnement stoppen / opzeggen

Je abonnement stopt niet automatisch, tenzij expliciet anders vermeld. Alle alle abonnementen worden automatisch verlengd tot wederopzegging.

Je abonnement kun je zowel telefonisch als per e-mail of schriftelijk opzeggen via onze Klantenservice. Houd rekening met een opzegtermijn van één maand voor afloop van uw abonnementsperiode.