Testformulier2

En hier bevestigt de potentieel abonnee dat hij of zij graag abonnee wil worden. Er is hier nog de mogelijkheid om contactgegevens en keuze voor abonnement te wijzigen.