“Library helpt ons efficiënter les te geven”

Anneli Pols, docente VMBO ‘t Venster, Arnhem

“Het grootste voordeel dat het gebruik van het digitale lespakket Library, Engels voor VMBO biedt, is dat we niet alleen meer klassikaal les hoeven te geven. Wij krijgen veel meer tijd om de leerlingen individueel te begeleiden”, zegt Anneli Pols, docente vakgroep Engels op VMBO school ’t Venster in Arnhem.

Zowel de leerlingen als de docenten van VMBO ’t Venster in Arnhem ervaren het gebruik van Library als zeer prettig “Het vak Engels op school wordt leuk en leerzaam met de methode Library. De modulaire lesmethode biedt uitdagend en activerend lesmateriaal, dat aansluit op het Europees Referentiekader (ERK)”, aldus Pols.

Modulair

De studenten leren vanuit taakgerichte contexten die voldoen aan de kerndoelen van de vernieuwende onderbouw. Voor de bovenbouw is het programma deels sectorgericht geschreven met geïntegreerde studie- en sociale vaardigheden. Pols: “Het pakket is opgebouwd uit modules. Wij maken in de bovenbouw gebruik van de modules: reading, writing, listening en speaking. Wij gebruiken zowel de papieren als de digitale versie. In de onderbouw en de bovenbouw maken we ook gebruik van de grammatica file (of grammatica boek).”

Als een van de voordelen noemt Pols, dat geen corrigeerwerk meer gedaan hoeft te worden: “De leerlingen maken hun huiswerk op de computer. Ze kunnen direct zien of het goed of fout is en welk punt ze hebben behaald. Bij fouten kunnen ze het werk nog eens overdoen.”

Een ander voordeel is dat de leerlingen bij ziekte geen lessen hoeven te missen. Via de computer halen ze alles in. En ook het niet kunnen volgen van de les omdat ze hun lesboek zijn vergeten, behoort tot de verleden tijd. Zelfs het sjouwen met dikke lesboeken is voorbij. Een module bestaat uit ongeveer 30  – 50 A4tjes. Het maakt het allemaal veel eenvoudiger, veel efficiënter en zorgt voor minder tijdverlies. Aanvankelijk was het even wennen, maar nu is men zich er van bewust dat het Library veel leergemak biedt”.

[trigger href=https://https://www.eisma.nl/edumedia/content.php?Page=fondsen&PageId=155 target=_self]Meer informatie over Library, Engels[/trigger]