Fortuna, Romeinse taal en cultuur

Fortuna is een methode Latijn voor de Nederlandse Gymnasia. De Romerinse cultuur en literatuur vormen de leidraad van de methode. Vanaf schooljaar 2012/2013 is Fortuna ook compleet digitaal in te zetten via EMMA Klassiek.

Pallas is zodanig opgezet dat het uitstekend te gebruiken is naast de methode Fortuna, Latijn voor het vwo. Deze methodes overlappen elkaar niet.

Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan Fortuna:

  1. Het leren van de Latijnse taal verloopt geleidelijk;
  2. De teksten spreken leerlingen aan;
  3. De achtergrondinformatie belicht belangrijke aspecten van de Romeinse geschiedenis, cultuur en receptiegeschiedenis;
  4. De onderwerpen zijn afgestemd op de achtergrondteksten en beeldmateriaal;
  5. Door het volgen van de chronologische lijn wordt een voor de leerling duidelijk beeld gegeven van de Romeinse geschiedenis;
  6. Aparte werkboeken met mogelijkheden tot zelfwerkzaamheid;
  7. De grammatica wordt zo eenvoudig mogelijk behandeld;
  8. Langzaam opbouwen van de woordenschat;
  9. Naast het oefenen van de taal vindt er ook training plaats in tekstbegrip, leesstrategieën en het leren van woorden plaats;
  10. Zinvol gebruik van beeldmateriaal.

Doelgroep

Fortuna is bestemd voor de leerlingen in het voortgezet onderwijs, VWO. Er kan in zowel de eerste als tweede klas mee worden gestart. Fortuna biedt lesstof voor de gehele leerroute in het VWO.

Redactie

Telefoon: +31 88 29 44 880
E-mailadres: edumedia@eisma.nl