Library, Engels voor het vmbo

Het vak Engels op het vmbo wordt leuk en leerzaam met de methode Library. De modulaire lesmethode biedt uitdagend en activerend lesmateriaal waarmee aansluiting wordt gevonden met het Europees Referentiekader (ERK).

Uitgangspunten

 • Complete lesmethode voor het vak Engels op het vmbo;
 • Uitdagend, aansprekend en motiverend lesmateriaal voor het vmbo;
 • Speciaal geschreven voor het vmbo;
 • Leren vanuit taakgerichte contexten;
 • Voldoet aan de kerndoelen van de vernieuwde onderbouw;
 • Het lesmateriaal sluit aan bij het Europees Referentiekader Modulaire opzet;
 • Bovenbouw deels sectorgericht geschreven;
 • Geïntegreerde studie- en sociale vaardigheden;
 • Gedrukte modules, maar ook geheel online verkrijgbaar;
 • Het digitale lesmateriaal werkt in alle Elo’s en werkt ook webbased via www.emma.eisma.nl;
 • Digitaal is goedkoper dan gedrukt;
 • Alle woorden en “phrases you can use” staan ook in Wrts.nl.

Doelgroep

Vmbo-leerlingen van klas 1 tot en met 4, van vmbo-bk tot en met vmbo-gt.

Redactie

Telefoon: +31 88 29 44 880
E-mailadres: edumedia@eisma.nl