Pallas, Griekse taal en cultuur

Pallas is methode Grieks die zeer populair is op de Nederlands Gymnasia.  De Griekse cultuur en literatuur vormen de leidraad van de methode. Vanaf schooljaar 2012/2013 is Pallas ook compleet digitaal in te zetten.

Pallas is zodanig opgezet dat het uitstekend te gebruiken is naast de methode Fortuna, Latijn voor het vwo. Deze methodes overlappen elkaar niet.

Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan Pallas:

  1. Het leren van de Griekse taal verloopt geleidelijk, met eenvoudige korte zinnen. Later wordt de taalverwerving geïntensiveerd;
  2. De teksten spreken tot de verbeelding van de leerlingen;
  3. De achtergrondinformatie belicht belangrijke aspecten van de Griekse cultuur en haar receptiegeschiedenis;
  4. De achtergrondteksten en het beeldmateriaal zijn geïntegreerd;
  5. Aparte werkboeken met mogelijkheden tot zelfwerkzaamheid;
  6. De grammatica wordt zo beknopt en eenvoudig mogelijk aangeboden;
  7. De woordenschat wordt langzaamaan opgebouwd;
  8. Zinvol gebruik van beeldmateriaal.

Doelgroep

Pallas is bestemd voor de leerlingen die in het voortgezet onderwijs Grieks leren. Met de leergang kan begonnen worden in zowel de eerste, tweede als derde klas. Pallas biedt lesstof voor de gehele leerroute in het VWO.

Redactie

Telefoon: +31 88 29 44 880
E-mailadres: edumedia@eisma.nl