Parnassus, Latijnse literatuur en cultuur

Parnassus is een nieuwe en complete methode voor het vak LTC. Het biedt de Latijnse literatuur en cultuur geïntegreerd aan, dat wil zeggen dat aan de hand van de teksten van Romeinse schrijvers cultuurhistorische aspecten aan bod komen. Parnassus is in dat opzicht een voortzetting van de onderbouwboeken van Fortuna, waarin taal en cultuur geïntegreerd zijn aangeboden.

Parnassus bestaat uit een Tekstboek en een Opdrachtenboek.

Aanpak

Voor een groot deel presenteert Parnassus de Latijnse teksten op een traditionele manier dat wil zeggen: kleine porties tekst die geannoteerd zijn. In de annotatie is in elk hoofdstuk onderscheid gemaakt tussen een ‘eerste’ tekst, waarbij de aantekeningen ruim zijn, zoals in Fortuna 3, en de andere teksten waarbij er wat minder annotaties zijn om de activiteit van het vertalen voor de leerling uitdagend te houden.

Naast de traditionele aanpak biedt Parnassus ook teksten op een andere manier aan, namelijk tweetalig. Naast de Latijnse tekst staat de werkvertaling. Aan de hand van verschillende typen opdrachten worden de leerlingen door de Latijnse tekst geleid.

Uitgaven

Parnassus bestaat uit twee boeken, een Tekstboek en een Opdrachtenboek. Bovendien is er ook een Docentenhandleiding. Het Tekstboek heeft de opzet van een examenbundel, zoals die bij Eisma worden vervaardigd. De aantekeningen staan direct bij de tekst. Verder bevat het Tekstboek inleidingen over de auteurs, de cultuurhistorische informatie en enkele teksten in vertaling. Het Tekstboek bevat verder een schat aan beeldmateriaal.

Het Opdrachtenboek bevat naast de vragen en opdrachten bij de Latijnse teksten, ook vertaalde teksten. Verder is er een woordenlijst van de woorden die niet zijn geannoteerd. Ook biedt Parnassus praktische opdrachten, creatieve opdrachten en presentatie-opdrachten.
Er worden bij de meeste auteurs ook enkele proefvertalingen geleverd, in het Opdrachtenboek of in de Docentenhandleiding. De Docentenhandleiding bevat verder de werkvertalingen van de teksten en de antwoorden op de vragen.

Doelgroep

Parnassus is bestemd voor leerlingen in de bovenbouw Gymnasium.

Redactie

Telefoon: +31 88 29 44 880
E-mailadres: edumedia@eisma.nl