Minerva

Minerva is een volledige nieuwe leergang Latijn. Deze methode is innovatief en uitdagend. Het is een leergang die de leerling aan de hand van korte en boeiende teksten snel tot het lezen van authentieke Latijnse teksten brengt. Bepaal met Minerva zelf de verhouding tussen gedrukt en digitaal lesmateriaal.

Kenmerken van de methode:
• De Latijnse grammatica wordt snel aangeleerd. Bovendien is de volgorde van het aanbod van de
grammatica afgestemd op de doelstelling zo snel mogelijk met originele teksten te beginnen. Vanaf les 9 worden uitsluitend eenvoudige authentieke Latijnse teksten aangeboden zoals de mythen uit Hyginus, fabels van Phaedrus, passages uit het Oude Testament en teksten van Nepos, Aulus Gellius, Martialis Catullus, Caesar, Petronius en Seneca.
• Daarnaast worden vanaf het begin originele teksten tweetalig aangeboden. Zo krijgen de leerlingen de mogelijkheid om ook op een andere manier ervaring op te doen met het lezen van Latijnse teksten.
• De Romeinse cultuurgeschiedenis wordt in clusters aangeboden vanuit drie verschillende invalshoeken:
verhalenschat, geschiedenis en het dagelijks leven. Hierbij komen onderwerpen als mythen, de Romeinse
familia, slavernij, onderwijs, dood, dieren en vermaak aan bod, als ook belangrijke personen uit de Romeinse
geschiedenis zoals Aeneas, Hannibal, Caesar en Augustus.
• Minerva biedt een gevarieerd oefenboek met verschillende typen oefeningen die ervoor zorgen dat de stof beklijft. De opdrachten zijn zinvol, activerend en zowel gericht op het aanleren van de grammatica als op tekstbegrip. In deel 2 zijn structuuropdrachten opgenomen, die leerlingen systematisch helpen bij het
vertalen van moeilijkere zinnen. Verder wordt ruim aandacht besteed aan de cultuurgeschiedenis met
o.a. opdrachten die verwijzen naar klassiek en recent beeld- en filmmateriaal.
• Minerva biedt naast de gedrukte versie ook een digitale variant aan. Lees meer over de digitale mogelijkheden op pagina 7 van deze brochure.
• Minerva biedt bij elke les een diagnostische toets.
• Minerva bestaat uit twee delen, elk met een eigen tekstboek, oefenboek en uitgebreide docentenhandleiding.

Redactie

Telefoon: +31 88 29 44 880
E-mailadres: edumedia@eisma.nl