Station, Nederlands voor het vmbo

Het vak Nederlands op het vmbo wordt leuk en leerzaam met de methode Station. De modulaire lesmethode biedt uitdagend en activerend lesmateriaal waarmee aansluiting wordt gevonden met niveau 2F van het referentiekader van de Commissie Meijerink.

Redactie

Telefoon: +31 88 29 44 880
E-mailadres: edumedia@eisma.nl