Palladion, Griekse literatuur en cultuur

Palladion is een nieuwe en complete leermethode voor het vak GTC. Het biedt de Griekse literatuur en cultuur geïntegreerd aan, dat wil zeggen dat aan de hand van de teksten van Griekse auteurs cultuurhistorische aspecten aan bod komen. Palladion is in dit opzicht een voortzetting van de onderbouwboeken van Pallas, waarin taal en cultuur geïntegreerd zijn aangeboden.

Palladion bestaat uit een Tekstboek en een Opdrachtenboek.

Aanpak

Voor een groot deel presenteert Palladion de Griekse teksten op een traditionele manier, dat wil zeggen: kleine porties tekst die geannoteerd zijn. In de annotatie is in elk hoofdstuk onderscheid gemaakt tussen een ‘eerste’ tekst, waarbij de aantekeningen ruim zijn, zoals in Pallas 3, en de andere teksten waarbij er wat minder annotaties zijn om de activiteit van het vertalen voor de leerling uitdagend te houden.

Naast de traditionele aanpak biedt Palladion ook teksten op een andere manier aan, namelijk tweetalig. Naast de Griekse tekst staat de werkvertaling. Aan de hand van verschillende typen opdrachten worden de leerlingen door de Griekse tekst geleid.

Uitgaven

Palladion bestaat uit twee boeken, een Tekstboek en een Opdrachtenboek. Bovendien is er een Docentenhandleiding. Het Tekstboek heeft de opzet van een examenbundel, zoals die bij Eisma worden vervaardigd. De aantekeningen staan direct bij de tekst. Verder bevat het Tekstboek inleidingen over de auteurs, de cultuurhistorische informatie en teksten in vertaling. Het Tekstboek bevat verder een schat aan beeldmateriaal.

In het Opdrachtenboek staan de vragen en opdrachten bij de Griekse en vertaalde teksten, extra teksten in vertaling, praktische opdrachten, creatieve opdrachten en presentatie-opdrachten. Verder is er een woordenlijst van de woorden die niet zijn geannoteerd.
Bij de meeste auteurs worden in het Opdrachtenboek en Docentenhandleiding ook proefvertalingen geleverd. De Docentenhandleiding bevat verder de werkvertalingen van de teksten en de antwoorden op de vragen.

Doelgroep

Parnassus is bestemd voor leerlingen in de bovenbouw Gymnasium.

Redactie

Telefoon: +31 88 29 44 880
E-mailadres: edumedia@eisma.nl