Eisma Edumedia introduceert Route 2F

Onlangs heeft Eisma Edumedia Route 2F geïntroduceerd. Route 2F is een nieuwe modulaire methode voor het vak Nederlands, die leerlingen op een motiverende manier voorbereidt op niveau 2F, zoals gesteld door de Commissie Meijerink.

De Commissie Meijerink is aangesteld om de basiskennis en basisniveaus van taal en rekenen in kaart te brengen en hierover advies uit te brengen om dit op een hoger niveau te krijgen. De Commissie Meijerink heeft niveau 2F ingesteld als algemeen maatschappelijk niveau, dat elke Nederlander zou moeten hebben om goed te kunnen functioneren. Met de methode Route 2F kan dit niveau gehaald worden.

Route 2F werkt modulair vanuit de vaardigheden die door de Commissie Meijerink als belangrijk worden beschouwd: Leesvaardigheid, Schrijfvaardigheid, Spelling & Grammatica en Woordenschat. Voor de vakvaardigheden Leesvaardigheid, Schrijfvaardigheid en Spelling & Grammatica komen elk 4 modules beschikbaar. Voor Woordenschat zullen 3 modules beschikbaar komen.

In al deze modules wordt op een activerende en taakgestuurde manier gewerkt aan oefeningen en opdrachten binnen een eigen thema.

Benieuwd naar de modules van Route 2F? De eerste zes modules van Route 2F zijn inmiddels verkrijgbaar, op korte termijn zullen ook de overige negen delen ontwikkeld worden.

Wilt u meer weten over Route 2F? Klik hier.